Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/sommerstedbrand.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/sommerstedbrand.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 571

subscribe: Posts | Comments

Brandværnets Historie

Brandværnets Historie

En brand i Specht´s hus, Storegade 119 i efteråret 1944, er starten på værnets historie. Det var kl. 1.30 om natten, og det var under krigen. Beboerne i Sommersted havde kun en gammel pumpe, som helst skulle betjenes af 12 mand, som så godt kunne give lidt vand, men folk ville jo helst være ved ilden, så der var derfor ikke altid nok til at betjene pumpen, og deraf ikke så meget vand.

Brandfogeden forsøgte at ringe til Stepping Frivillige Brandværn, som Sommersted dengang havde en overenskomst med; men man kunne ikke vække centralen. Derefter prøvede han Falck i Haderslev, men de ville have en kommunegaranti for at rykke ud, og det kunne man ikke få ved nattetide. Så blev Vojens kaldt, og de mødte op med 2 mand, alt i medens var huset brand ned!

Så besluttede en håndfuld mænd, at det skulle være slut, og Sommersted Frivillige Brandværn(SFB) blev stiftet den 22. november 1944 på Martensen’s Cafe, Studiestræde 4.

Sommersted Frivillige Brandværn begyndte med 30 aktive medlemmer, men først den 6. april 1945 fik brandværnet sin første motorsprøjte fra firmaet Smedegård i København, og den første brandøvelse blev holdt i Kastvrå den 9. april 1945. Samme år den 16. august leveredes den nye udrykningsvogn. Også den var fra Smedegård, så nu var det rullende materiel efter den tids forhold i orden. Nu stod det kun tilbage at kunne betjene det, og der skulle mange øvelser til, for det hele var nyt for mandskabet, så der er sikkert blevet slidt i det. Men der har nok også været mange gemytlige timer under øvelserne.

Angående brandstationens beliggenhed blev det vedtaget, står der i protokollen, at den skulle bygges ved siden af redskabsmester Niels Schmidt, og der lå den så til 1998, hvor man flyttede til den nuværende bygning, Storegade 75.

En brandmand uden uniform er ikke så godt, så der skulle jo også nye uniformer til, både til arbejde og fest. Hver mand måtte dengang betale 10 kr. til uniformen, resten betales af kassen. Den 2. oktober 1945 fik brandmændene så deres uniformer, så nu var alt klar til kamp mod den røde hane.

Kaptajner og ledere af brandværnet

Sommersted Frivillige Brandværn’s første kaptajn var Alfred Andersen, som var leder i alt i 19 år, dog af flere gange.Jørgen Christensen, Klaus Rasmus Hjort og Harald Andresen delte 6 år som kaptajner. Nis Skau Hansen var Kaptajn fra 1979 til den 26. november 1994, i 25 år.

Ved 50 års jubilæet i 1994 havde Sommersted Frivillige Brandværn 22 aktive brandmænd, og havde en nyere station (bygget i 1975) samt meget godt materiel, bestående af automobilsprøjte samt tankvogn, nyere branddragter samt røgdykker udstyr for at beskytte mandskabet under indsats!

Ved Kommunesammenlægningen i 1970 kom vi under Vojens Kommunale Brandværn, så i dag Sommersted var hjælpeslukningstog for den nordlige del af kommunen under ledelse af en brandinspektør fra Vojens. Kaptajn Nis Skau Hansen, Sommersted Frivillige Brandværn, var med til sammenlægningen i 1970, for næsten 25 år siden, og udtalte dengang, at man ikke var enige om alt, men i det store hele kom man godt ud af det med Vojens Kommunale Brandværn.” Ovenstående fortalt, i anledningen af Sommersted Frivillige Brandværns 50 år jubilæum, af forhenværende Kaptajn Nis Skau Hansen, som selv oplevede branden i 1944. Hans far var brandfoged i Sommersted. Efter at Nis Skau Hansen valgte at stoppe som Kaptajn, blev Erik Jakobsen valgt.

I 1997 fik Sommersted eget slukningsområde, den nordlige del af Vojens Kommune. Vi blev en selvforvaltende enhed.

Vi flyttede til de nuværende lokaler som blev indviet den 22. maj 1998. Det var en gammel tankstation som Vojens Kommune købte til Sommersted Frivillige Brandværn. Brandmændene ombyggede selv, således at det blev til en god og funktionel brandstation. Der gik adskillige mandtimer i det projekt. Samme år byggede man, også af brandmændene selv, en brugt Toyota HJ 60 om til slangetender.

I 2000 blev der indkøbt en Volvo F12, som havde kørt som mælketankbil i Vest Norge. Der blev også der lagt adskillige mandtimer i dette projekt, således at værnet fik en top moderne tankbil med plads til 13.500 liter vand.

I 2003 blev der så indkøbt 1 stk. NY Scania 94 D Crew Cab, som blev opbygget af Apollo Brand på Gråsten Karosserifabrik, som afløser for den gamle automobilsprøjte, som var blevet købt brugt i Holland i 1990. Med dette køretøj opfylder Sommersted Frivillige Brandværn de stadig stigende krav til udstyr. Bilen var den første af sin art i Danmark. Vi lagde vægt på at få en automobilsprøjte, som beskytter mandskabet fuldt ud, og samtidig er betjeningsvenlig for mandskabet. Bilen er fuldt udstyret til brandbekæmpelse, forurening og førstehjælp.

1. Januar 2004 indgik Sommersted Frivillige Brandværn i et Førstehjælps akutberedskab, hvor værnet rykker ud som førstehjælpere til alle ambulanceudrykninger i slukningsområdet udenfor normal arbejdstid. Vi havde deltaget i udvidet førstehjælpskursus, undervist af vores lokale læge Ib Koldbæk. Beredskabet var en ubetinget succes, det ku vi se på antallet af udrykninger, og de tilbage meldinger, som vi fik fra dem, som havde haft brug for os. Vi ver på stedet flere minutter inden der kommer en ambulance, og ku derved indsætte hjælp tidligere i forløbet og reducere eventuelle følgeskader. Bilen blev udstyret med Defibrillator, iltapparat, blodtryksmåler, puloximeter samt almindeligt førstehjælps udstyr. Vi havde modtaget støtte fra bl.a. LIONS, mange lokale erhvervsdrivende samt private i omegnen af Sommersted.

I 2005 valgte vores daværende kaptajn Erik Jakobsen at stoppe som brandmand, og derfor også som kaptajn. På generalforsamlingen blev den hidtidige næstkommanderende John Sørensen valgt som Kaptajn og Ivan Andersen blev valgt som Næstkommanderende.

I 2005 skete der det nye, at Sommersted Frivillige Brandværn optog 6 nye medlemmer som kun skulle være nødbehandlere, deraf var de 3 kvinder. Det i sig selv var lidt af en revolution, at der kom kvinder med i værnet, men også at der var medlemmer som ikke skal køre til brand var en nyhed af de store. Sammen med 17 brandmænd deltog de 6 nødbehandlere i et nødbehandlerkursus, som alle bestod. Kursets hovedindhold var: Skadestedslære, Anatomi/fysiologi, nødbehandlingsprincipper, proceduretræning, psykiskførstehjælp og sluttelig afsluttet med en eksamen. Derudover har vi investeret i spineboard og halskraver, og brugen af disse var også lagt i kurset. Dette for at kunne starte en fiksering af en tilskadekommen, således at Sommersted Frivillige Brandværn kan starte en behandling som ambulancen kan fortsætte med uden at skulle flytte den tilskadekomne yderligere.

I marts 2006 var Sommersted Frivillige Brandværns akuttenødbehandlerenhed med til ikke kun at redde liv, men også at sikre nyt liv, da enheden agerede fødselshjælpere til en fødsel af en velskabt pige.

2006 var også året, hvor vi fik indkøbt nye branddragter til hele værnet. Der er også købt 10 helt nye røgdykkerapparater i år, alt er købt for at øge sikkerheden for os under indsats. Dette er blevet købt for midler som vi har sparret op gennem en årrække, samt gennem sponsorhjælp

2007 var året hvor Vojens Kommune ikke længere ville holde den traditionelle nytårs parole på stationen så vi måtte finde på noget andet, men mandskabet i Sommersted Friv. Brandværn ønskede ikke at lave om på den tradition, så vi holder den selv dog i en anden form. I 2007 var værnet nede på 20 mand så vi måtte gøre et tiltag for at få nogle nye ind i værnet vi så os om efter mulige emner og fandt da også 2 mand i marts, 3 i maj, 1 i november som iøvrit var en pige der var uddannet ved beredskabet i Haderslev, så havde vi hvis også rokket helt ved traditionerne.

2007 var også året hvor vi skulle forhandle ny slukningsaftale med den kommende kommune Haderslev, det var lange seje forhandlinger og fik da heller ikke skrevet under dette år men vi lovede at slukke de brande der måtte komme indtil vi fandt en løsning.

Der blev også udskiftet lidt i bestyrelsen hvor næstkommanderende ikke ønskede at fortsætte på posten og i stedet blev valgt

Kristian Jochimsen.

 

2008 bar også frugt i form af 2 nye brandmænd de blev optaget i maj og den ene var fuld uddannet ved falck så han gik lige ind det er dejlig med sådan nogle.

De seje forhandlinger fortsatte næsten året ud men d. 4 November blev der skrevet under og det foregik på hotel Pouli i Vojens efterfulgt af guleærter og en lille en til halsen. Det blev besluttet i beredskabskommisionen at Sommersted Friv. Brandværn skulle køre frigørelse ved færdselsuheld med fastklemte og fastklemte ved arbejdsullykker i hele gamle Vojens kommune derfor blev der indkøbt nyt klippeværktøj til tung i stedet for det let som vi havde indkøbt

2009 var året hvor der var 4 nye brandmænd der ville ind i værnet. De 2 kom i april den ene var fuld uddannet ved beredskabet den anden skal hele møllen igennem i december kom der 2 igen også denne gang var der en der havde uddannelsen med fra beredskabet og den anden starter fra bunden af.